"Skilj på det strategiska och det operativa"

Våra förtroendevalda spelar en nyckelroll för MR. Men hur får man till ett bra arbete i styrelsen? Leif Karlsson, ordförande för MR Gästrikland, har koll.

Leif Karlsson har lång erfarenhet av styrelsearbete. Genom åren har han haft en rad olika förtroendeuppdrag inom bland annat lantbruksrörelsen.

FÖR ATT STYRELSEARBETET ska bli framgångsrikt är det viktigt att styrelseledamöterna är klara över sin roll, konstaterar
Leif Karlsson, som är ordförande i MR Gästrikland sedan 2012.

– Styrelsen ska lyfta blicken och ägna sig åt strategiska frågor. Det gäller att behålla fokus på visioner och långsiktighet.

DET ÄR ANNARS LÄTT att styrelsen blir operativ, men det arbetet ska ju verksamhetsledningen sköta.

– Tyvärr är att det ofta enklare att fokusera på detaljer. Men om styrelseledamöterna lägger sig i det operativa tappar de möjligheten att ställa verksamhetsledaren till svars om något går fel.

Rollfördelningen är något vi pratar mycket om i MR just nu. Det finns planer på att ta fram ett kurspaket om hur man ska agera i styrelsen.

 

Fler tips från Leif Karlsson om bra styrelsearbete kan du läsa i nr 2/18 av tidningen Ringen.

 

2018-06-13 (MR Sverige)

Senaste nyheterna

2020-06-17 (MR Sverige)Småskalig odling som bär sig
2020-06-05 (MR Sverige)Familjestyrka i företagsform
2020-05-18 (MR Sverige)Lever sin dröm
2020-04-15 (MR Sverige)Förankrad i företagarvärlden
2020-04-15 (MR Sverige)Familjeföretaget som står på många ben
2020-02-03 (MR Sverige)Enkel väg till krisberedskap
2020-01-20 (MR Sverige)Lagom är bäst för Johan
2020-01-07 (MR Sverige)Företagare med fötterna på jorden
2019-11-22 (MR Sverige)Lyfter sina medmänniskor
2019-11-13 (MR Sverige)Företaget som satsar på landet
2019-11-08 (MR Sverige)”Jag fick för mig att åka till Afrika”
2019-11-05 (MR Sverige)Arbetsglädjen går i familjen
2019-11-01 (MR Sverige)Kundnytta som ger kassaklirr
2019-08-12 (MR Sverige)Säkrar upp sommarhalvåret
2019-07-29 (MR Sverige)Fäller stort med små maskiner
2019-06-25 (MR Sverige)Kooperation hett i Almedalen
2019-06-25 (MR Sverige)Fixar administration när sonen sover
2019-06-25 (MR Sverige)Laddar tunnorna inför brandsäsongen
2018-11-14 (MR Sverige)Hjältar i sommarens brandinferno
2018-11-07 (MR Sverige)Från bondens redskap till snobbarnas leksak
©
MR Sörmland
Phone
0157- 303 12
Email
Adress
Brogetorps Företagsby, 642 33 Flen
Tipsa en vän
Facebook
Skriv ut